Der er selvfølgelig gældende love og regler, som skal overholdes, når man som virksomhed vil markedsføre sine grønne tiltag.

For at gøre det nemt for virksomheder at danne et overblik, har Forbrugerombudsmanden lavet en kvikguide om miljømarkedsføring. I Kvikguiden, som du kan læse i fuld længde her, fokuseres særligt på dokumentation af udsagn og påstande om virksomheder og produkter, når de markedsføres med at have klima- og miljøfordele.

Her er fire områder af markedsføringslovgivningen, som du skal være særligt opmærksom på:

→ Det gælder for det første, at markedsføringen ikke må være vildledende. I markedsførings-lovens §§ 5 og 6 oplyses det, at klima- og miljøudsagn skal være klart og tydeligt formulerede, så de er let forståelige for forbrugerne – og derudover er det ikke tilladt at udelade væsentlige oplysninger.

→ Derudover er det lovpligtigt ifølge markedsføringslovgivningens § 13, at faktiske oplysninger skal kunne dokumenteres. Det betyder, at brugte udsagn skal kunne underbygges af undersøgelser fra uafhængige eksperter – eller, hvis dit udsagn bygger på en intern undersøgelse, at den skal kunne bekræftes af uafhængige eksperter.
Brug af generelle udsagn som klimavenlig, miljørigtig, grøn mv. er eksempler på faktiske forhold, og det skal dermed kunne dokumenteres, at de er rigtige. Du skal dog være meget varsom med generelt at give dine produkter disse labels i det hele taget, da al produktion som udgangspunkt påvirker miljøet/klimaet, og det derfor let anses som værende vildledende markedsføring. Der er derfor en række strenge krav, som skal opfyldes for at dokumentationen for, at markedsføringen overholder lovgivingen.

Brug af konkrete udsagn om en bestemt klima- eller miljøfordel ved et produkt er nemmere at dokumentere, og er desuden også mere givende for forbrugerne, da de kan forholde sig til noget mere præcist.

→ Hvis I bruger udsagn i jeres markedsføring om reduceret udledning af drivhusgasser eller generelle udsagn om bæredygtighed gælder det også her, at I skal kunne dokumentere jeres udsagn. Og der er også her krav, som skal opfyldes, for at undgå at vildlede forbrugerne.

→ Virksomhedens helhedsindtryk og miljøprofil dannes ikke kun ud fra de udsagn, I bruger i jeres markedsføring – eksempelvis indgår billeder, illustrationer, symboler, farver, samt mottoer, udsagn som del af virksomheds- eller produktnavn, slagord, mv. også som en del af det samlede indtryk af virksomheden og jeres produkter og services. Derfor skal I også her kunne dokumentere, at de udsagn, I bruger, har konkrete handlingsplaner, som er målbare, og som er umiddelbart forestående eller allerede igangsat.

Hvis du vil have råd og vejledning om miljømarkedsføring indenfor lovens rammer, er du altid velkommen til at kontakte Bæredygtig Markedsføring. Du kan også læse hele Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af etiske og miljømæssige påstande her.