DE 4 EMOTIONELLE KUNDETYPER

Brug dit markedsføringsbudget fornuftigt med Emotionelle Kundetyper®

Er du skeptisk over for investering i markedsføring, som ikke giver fornuftige resultater?
Vil du gerne spare både tid og penge ved at investere rigtigt?
Ønsker du en tryg og solid markedsføringsmetode, som både er forskningsbaseret og med dokumenterede resultater fra tusindvis af kunder?
Så giv dine kunder et ensartet billede af, hvad virksomheden tilbyder, og benyt metoden Emotionelle Kundetyper®!
Forskning har vist, at 90% af alle beslutninger om et køb baseres på ubevidste, emotionelle fornemmelser.
Det er altså kun 10% af beslutningen, der er baseret på rationelle, bevidste argumenter såsom geografi, pris, produktsortiment, kvalitet og service.
Emotionelle kundetyper tager udgangspunkt i kundernes emotionelle typer i modsætning til nogle af de mere traditionelle segmenteringsmetoder, som fokuserer på demografiske aspekter såsom alder, geografi mv.

Emotionelle Kundetyper® er en forskningsmetode, der er udviklet af Ph.d. Sanne Dollerup og direktør Jannie Ilum Gade fra Institut for Kundetyper. Det er en praktisk og jordnær metode, som opdeler kunder i fire emotionelle typer, altså ud fra følelsesmæssige kriterier.
Helt konkret har forskning bevist, at der er større sandsynlighed for at skabe kundeloyalitet, når tre kriterier er opfyldt:

Kundens identitetsfortælling bliver bekræftet (jeg gør det rigtige for fællesskabet, når jeg …)
Kunden får en god mavefornemmelse (det føles rigtigt)
Kunden møder logiske argumenter (det kan løse min problemstilling)
Når disse tre kriterier er opfyldt i en købssituation, opstår købelysten, og kunden bliver loyal over for virksomheden, når den leverer en sammenhængende logik over for kunden (ensartet kommunikation).

De fire kundetyper er:

Den røde kundetype

Den  gule kundetype

Den grønne kundetype

Den blå kundetype

Hver kundetype tiltrækkes af bestemt kommunikation i form af billeder, tekster og farver og bruger sociale medier forskelligt.

Når du fokuserer på én kundetype gennem hele markedsføringen fra hjemmeside til indhold og sociale medier, vil kommunikationen og markedsføringen være ensartet og hænge godt sammen.

Din virksomhed vil fremstå konsistent og troværdig, og det bliver tydeligt for kunderne, hvad virksomheden står for.

Derfor tiltrækker du de rigtige kunder, som forbliver loyale over for virksomheden, da de ved, hvad virksomheden står for og kan tilbyde.

Ved at benytte Emotionelle Kundetyper® lærer du følgende:

Hvem dine kunder er (deres emotionelle kundetype)

Og

 Hvordan du kommuniker rigtigt med dem og fastholder dem som kunder