For små og mellemstore virksomheder, som har brug for hjælp undervejs i den grønne omstilling af deres virksomhed, findes der forskellige tilskudsprogrammer, som kan yde økonomisk og faglig støtte.


Et eksempel på dette er Virksomhedsprogrammets SMV:Grønne Kompetencer-forløb, som er et landsdækkende tilskudsprogram, finansieret af EU, hvor medarbejdere opnår kompetenceudvikling, viden og færdigheder indenfor grøn omstilling. Formålet med programmet er altså at sikre, at virksomheden fremadrettet vil kunne løse opgaver, samtidig med at de lever op til EU-krav, og kan træffe strategiske, veloplyste beslutninger på området indenfor grøn omstilling.
SMV:Grønne Kompetencer er udformet af tre aktiviteter, som udvælges ud fra, hvad der vil give den enkelte virksomhed størst udbytte. To af disse aktiviteter er individuelle forløb, hvor deltageren får tilskud til kompetenceudvikling via vouchers. Der gives to forskellige typer vouchers, som begge har en værdi af 60.000 kr. ekskl. moms:

Voucher 1: Tilskud til 1:1 kompetenceudviklingsforløb med en rådgiver, som tilpasses den enkelte virksomhed
Voucher 2: Tilskud til at deltage i udbudte kurser ved f.eks. viden- og uddannelsesinstitutioner.

OBS: Virksomhedsprogrammet løber kun til og med februar 2026. Normalt har virksomheder, som godkendes til et forløb, 12 måneder til gennemførsel. Efterhånden som nedlukning af programmet nærmer sig, kan tidsrammen for et forløb blive kortere.

Et kompetenceudviklingsforløb kan f.eks. handle om bæredygtighedsstrategien og/eller bæredygtig kommunikation og markedsføring. Kontakt Bæredygtig Markedsføring for rådgivning.